Copyright

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de vakgroep Gezondheidsbevordering. Ook het gebruik van merk- en productnamen van de vakgroep Gezondheidsbevordering in op zoekmachines gerichte teksten is niet toegestaan.

Vragen?

Bel ons tijdens kantooruren op:
+31(0)43-3882402
Stel uw vragen buiten kantooruren per e-mail:
┬ę Copyright 2020 Maastricht University. All Rights Reserved.

Search