Stoppen met roken hulpmiddelen

Er zijn verschillende hulpmiddelen die rokers kunnen helpen bij hun stoppoging. Alleen hulpmiddelen die bewezen effectief zijn verhogen daadwerkelijk de succeskans. Bewezen effectieve hulpmiddelen kunnen onderverdeeld worden in twee categorieën: 1) gedragsmatige ondersteuning door bijvoorbeeld een zorgprofessional en 2) farmacologische ondersteuning waaronder medicatie voorschreven door een arts of nicotine vervangende middelen, zoals nicotinepleisters of – kauwgoms. 

Echter, in Nederland gebruikt maar een klein deel van de rokers effectief bewezen hulpmiddelen om te stoppen met roken. Dit komt doordat rokers vaak niet weten welke hulpmiddelen effectief bewezen zijn. Hierdoor worden dus ook niet-effectief bewezen hulpmiddelen gebruikt door Nederlandse rokers, wat hun kans om succesvol te stoppen verkleint.

Wat is Visor?

Visor is een project van de Universiteit Maastricht dat gefinancierd wordt door KWF Kankerbestrijding. Het doel van Visor is om een online keuzehulp te ontwikkelen en te evalueren om rokers te ondersteunen bij het nemen van een weloverwogen beslissing over het gebruik van een bewezen effectief hulpmiddel bij hun stoppoging. Uit eerder onderzoek is gebleken dat zo’n keuzehulp mogelijk effectief is om het aantal rokers te verminderen.