Stoppen met roken hulpmiddelen

Er zijn verschillende hulpmiddelen die rokers kunnen helpen bij hun stoppoging. Alleen hulpmiddelen die bewezen effectief zijn verhogen daadwerkelijk de succeskans. Bewezen effectieve hulpmiddelen kunnen onderverdeeld worden in twee categorieën: 1) gedragsmatige ondersteuning door bijvoorbeeld een zorgprofessional en 2) farmacologische ondersteuning waaronder medicatie voorschreven door een arts of nicotine vervangende middelen, zoals nicotinepleisters of – kauwgoms. 

Echter, in Nederland gebruikt maar een klein deel van de rokers effectief bewezen hulpmiddelen om te stoppen met roken. Dit komt doordat rokers vaak niet weten welke hulpmiddelen effectief bewezen zijn. Hierdoor worden dus ook niet-effectief bewezen hulpmiddelen gebruikt door Nederlandse rokers, wat hun kans om succesvol te stoppen verkleint.

Wat is Visor?

Visor is een project van de Universiteit Maastricht dat gefinancierd wordt door KWF Kankerbestrijding. Het doel van Visor is om een online keuzehulp te ontwikkelen om rokers te ondersteunen bij het nemen van een weloverwogen beslissing over het gebruik van een bewezen effectief hulpmiddel bij hun stoppoging. Uit eerder onderzoek is gebleken dat zo’n keuzehulp mogelijk effectief is om het aantal rokers te verminderen.

Aanmelden voor de studie

Om de keuzehulp inhoudelijk zo goed mogelijk te maken, vragen we input van verschillende (zorg)professionals op het gebied van stoppen met roken counseling (bijv. huisartsen, praktijkondersteuners en/of stoppen met roken coaches). Deelname bestaat uit het invullen van 2 korte online vragenlijsten van ongeveer 10 minuten per vragenlijst.

Bent u (zorg) professional op het gebied van stoppen met roken en wilt u ons meehelpen? Meld u dan nu aan en geef uw e-mailadres door via ons contactformulier en u ontvangt in augustus 2018 automatisch de link naar de eerste vragenlijst.